Jak se naučit vidět auru

VNÍMÁNÍ BAREV V AUŘE

Když se někdo začíná učit “číst" auru, nemůže porozumět významu barev okamžitě. Postupně s přibývající praxí si obecný význam i barev ujasní.

Vzpomínka na jeden z prvních “výbuchů" energie lidského energetického pole, které jsem zažila, mi zůstává stále v paměti. V roce 1972 jsem v průběhu intenzivního bioenergetického semináře “prvotního křiku", který se zabýval jeho nácvikem, najednou uviděla, jak se Linda rozsvítila jako vánoční stromeček, když hlasitě plakala nad smrtí svého otce, který měl rakovinu. Z její hlavy proudily jasné paprsky červené, žluté, pomerančové a modré barvy. Zavřela jsem oči a potom je znovu otevřela, ale nezmizelo to. Zamrkala jsem a prošla se po místnosti. Když jsem se znovu podívala, bylo to tam pořád. Prostě jsem to viděla, nešlo to popřít - viděla jsem okolo hlavy jasné barvy. Začala jsem se tímto jevem zabývat. Jak jsem se stávala zběhlejší v pozorování aury, pokoušela jsem se najít vztah mezi tím, co vidím, a stavem pozorované osoby. Zjistila jsem, že osoby vyzařují jasné barvy, jestliže se hodně angažují v nějakých pocitech nebo činech. Když jsou klidní, aurické pole se vrátí do původního stavu. Zjistila jsem, že normální klidová aura vypadá jako na obr. 7-1.

Má buď tmavou, nebo jasnou modrofialovou pulzující vnitřní vrstvu, sahající do vzdálenosti asi 3 cm od povrchu těla a pulzující vychází asi 15 kmitů za minutu - pulzování tvoří obvykle vlnovitý pohyb, který postupuje dolů přes ramena a trupem k nohám. Tato vrstva je obklopena světle modrou až šedou vrstvou oparu, která je nejjasnější u povrchu těla a směrem od něj slábne. Okolo hlavy přechází modrá barva ve žlutou. Z konečků prstů na rukou i na nohou a z vrcholku hlavy obvykle vidíme proudit světle modré paprsky. (Zjistila jsem, že většina lidí je schopna vidět toto proudění již po několika minutách procvičování, pokud dostanou jasné instrukce.) Ačkoliv po většinu času jsou paprsky modré, objevují se i oblasti červené a purpurové barvy. Paprsky tedy mohou mít v podstatě jakoukoliv barvu

CVIČENÍ NA POZOROVÁNÍ LIDSKÉ AURY

Když jsme se naučili pozorovat auru kolem konečků našich vlastních prstů, zkusíme pozorovat auru ostatních lidí.

Opět použijeme pokoj, ve kterém je šero, ale ne úplná tma. Měli bychom být schopni jasně rozeznat tváře ostatních. Pozorujte svého přítele před bílou stěnou nebo plentou. Zajistěte, aby někdo náhodou nepředvídaně nerozsvítil, a uvolněte si oči. Abychom viděli auru, musíme použít své “noční" vidění - když se procházíme v noci, vidíme věci lépe, pokud se na ně nedíváme přímo. Potmě používáme k vidění spíše tyčinky než čípky, protože tyčinky jsou mnohem citlivější na nízké světelné hladiny než čípky, které používáme ve dne za jasného světla.

Budeme nejdříve pozorovat prostor okolo vrcholu hlavy nebo oblast krku a ramen. Dlouze, rozostřeně se zadívejte do tohoto prostoru (tak 10 až 15 cm od pokožky) - nechte spíše světlo do vašich očí vstoupit, než aby se snažily to, co pozorují, uchopit. Ponechejte si na to hodně času. Provádějte toto cvičení společně s ostatními, nejlépe s někým, kdo už aury vidí, takže s ním můžete své dojmy porovnávat.

Mohlo by se vám stát, že něco jakoby vidíte, ale obraz se ztratí dřív, než si stačíte říci: “To je ono!” Podívejte se na prázdné místo na stěně, abyste se ujistili, zda to tam neuvidíte. Nazývá se to “paobraz” neboli přetrvávající vjem a je to způsobeno efektem komplementárních (doplňkových) barev nebo kontrastem světelné intenzity. Aurický jev, na rozdíl od tohoto zrakového klamu, pulzuje. Můžete vidět proudění z ramennou dolů nebo záblesky barvy směřující ven z aury. Můžete také vidět jen opar kolem těla - nevypadá to nijak zvlášť úžasně. Nebuďte zklamaní, je to teprve počátek.

Pokuste se sehnat speciální brýle pro pozorování aury, nejlépe s kobaltově modrými skly - třeba v obchodech s duchovní literaturou, a pracujte s nimi podle návodu. Je ovšem možné, že u vás zatím nebudou k sehnání.

Nedělejte žádné cvičení příliš dlouho, po chvíli se unavíte. Podle mé zkušenosti je skupina lidí velmi vzrušena, když něco vidí poprvé, ale potom nastane útlum a jejich energetické systémy se unaví - místnost je plná tichých, unavených lidí. Doporučuji, abyste cvičili každý den chvíli. Pokuste se zachytit to, co jste viděli, ilustrací a popisem.

Jestliže někdo prožívá silný cit, klidová aura je najednou prostoupena barvami a formami odpovídajícími jeho emocionálnímu stavu. Potom, po jeho odeznění, se aura vrátí do své původní podoby. Délka trvání tohoto jevu je pokaždé jiná - je to velmi individuální a závisí to na několika faktorech: když člověk nedává průchod svým pocitům, zůstávají v auře. Pokud pocit není uvolněn, zůstává v auře a ta obvykle ztrácí barvu. Pokud se uvolní pouze část, jen tato část je rozpuštěna. Barvy a formy mohou rychle zazářit a hned se vytratit z aurického pole anebo mohou jednoduše vyblednout - někdy po pár minutách, jindy třeba až po několika týdnech. Dokonce mohou být překryty ostatními barvami a tvary, jak jsou na sobě navrstveny. Některé tvary, o kterých budeme mluvit později, zůstávají v auře po léta. Každá myšlenka, pocit a prožitek působí na auru a mění ji. Některé účinky zůstávají v auře navždy. Obrázek 11-1A ukazuje normální auru muže, který je zpěvákem. Při zpěvu se jeho aura rozšiřuje a projasňuje (obr. 11-1B).

Normální aura

11-1A Normální aura

Koncertující hudebník

11-1B Koncertující hudebník

Zářivé záblesky a jiskřičky modrofialové barvy se uvolňují vždy přesně po nadechnutí, než začne zpívat dál. Jak upoutává pozornost obecenstva, celá jeho aura se rozšiřuje. Velké oblouky světla se natahují od zpěváka k obecenstvu a obě aury se spojí. Prouděním vzájemných citů a porozuměním mezi umělcem a obecenstvem vznikají společné formy, které odpovídají ve struktuře a barvě spojení mezi skupinou a interpretovanou hudbou. V závěru písně se tyto formy rozdělí a rozpadnou se při potlesku, který funguje jako “zmizík" - vyčistí energetické pole pro další tvorbu. Jak hudebník, tak publikum absorbují energii vytvořenou hudbou. Část této energie se vrátí ke zpěvákovi a může přispět k rozbití bloků uvnitř těla, část bude využita pro příští tvorbu.

Když někdo přednáší svůj oblíbený předmět, jeho aura se rozšiřuje a dostává zlatožlutou barvu se stříbrně-zlatými nebo měňavými jiskřičkami, jak můžeme vidět na obrázku 11-1C.

Nastane stejný jev mezi přednášejícím a jeho posluchači, v tomto případě s důrazem na mentální energie, což se právě projeví zlatožlutou barvou. Dochází ke vzájemné výměně energetických vědomí. Po přednášce zůstává aura ještě po nějakou dobu rozšířena, z důvodu přetrvávajícího zaujetí. Na obrázku 11-1D je zobrazen muž vášnivě mluvící o vzdělávání. Ti, co naslouchají, pravděpodobně zachytí harmonickou indukcí něco z jeho růžovohnědé barvy, jak jejich vibrace vzrůstají na úroveň vyšších vibrací mluvícího muže.

Učitel přednášející

11-1C. Učitel přednášející 
svůj oblíbený předmět

Muž mluvící

11-1D Muž mluvící s velkým
zaujetím o výchově

Láska září v auře jako jemná růžová, někdy je také zbarvena dozlatova. Spirituální pocity mají široké spektrum barev: modrou pro pravdu, purpurovou pro spiritualitu a stříbrno-zlatou pro čistotu.

Někdy se stává, že lidé vyzařují barvy podobné těm, které rádi nosí. Obrázek 11-1E ukazuje vedoucí core-energetického kurzu (fyzická cvičení zaměřená na odhalení pocitů a porozumění jejich psychodynamice) po ukončení práce. Ta zelená, kterou často nosí a zároveň vyzařuje, je spojená s fyzickým zdravím a léčitelstvím. Další příklad, obrázek 11-F, ukazuje muže vyzařujícího fialovou barvu - stejnou, jako má jeho oblíbená košile. Tato barva odpovídá pocitům lásky a jemnosti.

Žena po lekci

11-1E Žena po lekci core 
- energetické terapie

Muž

11-1F Muž který často 
nosí fialové tričko

Žena meditující

11-1G Žena meditující 
na téma rozšíření pole

Obrázek 11-1G zobrazuje ženu, která medituje. Energie v jejím poli narůstá, což se projevuje mnoha barvami, z nichž některé tečou jako tekutina a postupně se vytrácejí směrem dolů. Obzvlášť dobře viditelné je centrum vůle mezi lopatkami.

Když žena otěhotní, její pole se rozšíří a projasní. Obrázek 11-1H ukazuje ženu v 6. měsíci těhotenství, která bude mít holčičku. Tato nastávající maminka má kolem hlavy krásná jemná klubíčka, modrá, růžová, žlutá a zelená, která se kutálejí jedno přes druhé po jejích ramennou směrem dolů.

Uvedla jsem pouze několik příkladů toho, jak je lidské energetické pole neoddělitelně a neodmyslitelně spojeno se vším, co se děje jak na fyzické, tak i psychické úrovni.

Těhotná žena

11-1H Těhotná žena -
pastelové barvy jsou
často spojeny s ženskostí

ZLOST A OSTATNÍ NEGATIVNÍ EMOCE

Červená bývá obvykle spojována se zlostí a zuřivostí. Přesto jednoho dne můj velmi šťastný a aktivní jedenáctiletý syn, který si hrál, vypadal jako osoba na obr. 11-2A.

dítě

11-2A Jedenáctileté 
dítě při hře

hře

emoce

11-2B Žena prožívající silné 
emoce spojené se smrtí
svého otce

Vyjádřený hněv

11-2C Vyjádřený hněv
hře 
hře

Nevyjádřený hněv

11-2D Nevyjádřený hněv
obrácený dovnitř

Z hlavy mu vyzařovaly jasně červené a oranžové paprsky. Jak jsme řekli, červená vyjadřuje vztek a zuřivost. Ale on byl plný radosti. Jasná červeno-pomerančová barva je tedy také spojena s vibrující životní silou. Mohutná reakce ženy na semináři o prvotním křiku (primal scream) je vyobrazena na obr. 11-2B: má spoustu pocitů najednou, proto tolik barev. Pocity jsou velmi intenzivní, což se jeví v auře jako jas a silné paprsky, vyzařující z těla v rovných liniích.

Kdo je rozzloben, má v auře tmavě červenou barvu. Když hněv vyjádří, vystřeluje blesky a okrouhlé jiskry, které se pohybují směrem od něj, jak můžeme vidět na obrázku 11-2C. Vídávám to často na seminářích a terapeutických skupinách.

Naproti tomu obrázek 11-2D představuje neuvolněný vztek a bolest - červený bod, vycházející z krční oblasti a pomalu se pohybující směrem ven - jedné z účastnic takovéto skupiny.

Chvíli poté udělal vedoucí skupiny na její adresu poznámku, která se jí velmi dotkla. V tom okamžiku se červený bod obrátil zpátky k jejímu čelu a do srdeční oblasti. Když zasáhl její srdce, začala plakat. Ale nebyl to pláč úlevy. Působilo to spíše jako: “jsem ubohá oběť”. Můj výklad této události je, že svým vztekem bodla sama sebe do srdce. Strach má v auře bělavošedou barvu (někdy se říká “zblednout strachem”), je celý naježený a má odpudivý zápach - je to velmi nepříjemný pohled. Závist se jeví jako tmavá, špinavě zelená a lepkavá - odpovídá to rčení “být zelený závistí”. Smutek je tmavě šedý a těžký, jako když v obrázkových seriálech mají lidé nad hlavami těžké mraky. Frustrace a podrážděnost obyčejně mívá tmavě červené tóny (jistě jste slyšeli, že někdo zrudl vzteky), ale hlavně je patrná z nepravidelných vibrací, které buší proti energetickému poli jiné osoby. Někdo z okolí na to obvykle zareaguje tím, že se pokusí vyvolat přímé vyjádření negativních pocitů, což sníží nepříjemnost situace. Například někdo řekne “Máš vztek?" a ten druhý vyhrkne naštvaně “Ne!” Tím se část tohoto rušivého střetávání odstraní.

ÚČINEK DROG NA AURU

Drogy jako LSD, marihuana, kokain a alkohol mají škodlivé účinky na jasné, zdravé barvy aury a tvoří “éterický sliz”.

Obrázek 11-2E ukazuje účinek šňupání kokainu na auru. Pokaždé, když muž v sobotu v noci šňupal kokain, měl v úterý odpoledne na sezení spoustu šedého lepkavého éterického slizu na pravé straně obličeje a hlavy, zatímco levá strana zůstávala poměrně čistá. Ptala jsem se ho proto, jestli používá jednu nosní dírku víc než druhou, ale nebyl si ničeho takového vědom. Několikrát jsme pozorování opakovali a vždy jsem přesně určila, kdy bral drogu. Myslím, že spolu s velmi názorným popisem “éterického chrchlu” mu to pomohlo s návykem skoncovat.

Éterický sliz

11-2E Éterický sliz 
vzniklý užíváním kokainu

LSD

11-2F Muž, který bral 
mnoho LSD

Obrázek 11-2F ukazuje auru muže, který prožil mnoho LSD tripů a hodně pil alkohol. Aura je hnědozelená se špinavě zelenou skvrnou, která se pomalu pohybuje směrem dolů. To odpovídá jeho smíšeným a nediferencovaným, odmítaným pocitům vzteku, závisti a bolesti. Bude-li schopen oddělit pocity od sebe, porozumět, z čeho vznikly, vyjádřit je a odreagovat, jsem si jistá, že skvrna se rozdělí na jasnější a čistší odstíny odpovídajících barev - červené, zelené a šedé - a potom zmizí. Tohoto muže však čeká při energetickém očišťování aury těžká práce, protože je velmi silně kontaminovaná. Nejdřív musí být odstraněn éterický sliz. Pak teprve vzroste energetická úroveň jeho pole natolik, aby dokázal pročistit a změnit své pocity.

Muž

11-2G Muž, který nosí hlavu na stranu

Aura

11-2H Aura, která má “váhu”

ENERGETICKÉ BLOKY V AUŘE A OBRANNÉ SYSTÉMY

Po mnoha pozorováních energetických bloků v lidském energetickém poli jsem začala jednotlivé bloky třídit do skupin. Nalezla jsem šest hlavních typů těchto energetických bloků. Zjistila jsem také, že lidé používají své energetické pole k vytvoření určitých způsobů obrany před nepříjemnými prožitky tak, že se nakonec celé pole změní v něco, co nazývám energetický obranný systém.

Nejdříve se podíváme na šest základních typů energetických bloků v lidském energetickém poli.

TYPY ENERGETICKÝCH BLOKŮ

Obrázek 12-1 a 12-2 ilustruje, jak vypadají tyto bloky.

Blok na obrázku 12-1A, nazvaný “bia bia” (blábolení, nesmysl), je výsledkem potlačování pocitů a energií, které přestaly proudit a zapříčinily v určité oblasti nashromáždění tělesných tekutin - tělo projevuje sklon k otokům. Nízká energie bloku souvisí se zadrženým zoufalstvím. Pokud blok přetrvá delší dobu, jeho důsledkem může být kolitida (zánět tlustého střeva) nebo angína pectoris. Jeho barva je obvykle šedomodrá, je těžký a lepkavý, podobá se slizu. Je v něm uvězněn také vztek - obvykle někoho obviňujeme, vzdáváme se a cítíme se bezmocní. Takový blok jsem našla například u ženy, která byla nešťastně vdaná a vzdala se kvůli manželství své kariéry. Teď, když je jí padesát, vidí jako nemožné vrátit se do práce a začít znovu kariéru. Namísto toho ze všeho svého neštěstí obviňuje manžela. Požaduje, aby její neuskutečněné ambice uskutečnily její dcery. Pokouší se žít svůj život skrze ně, což přirozeně nemůže fungovat.

Kompaktní blok na obr. 12-1B obsahuje v sobě zase zuřivost. Spousty nakumulované zuřivosti - jako sopka. Jeho barva je tmavě červená a vypadá dost hrozivě zejména pro pozorovatele, který netouží něco takového jako výbuch sopky zažít. Výsledkem tohoto energetického bloku je akumulace tělesného tuku, nebo zbytnění svalů v dané oblasti. Pokud to trvá dostatečně dlouho, může vzniknout v pánvi zánětlivý proces. Osoba si je obvykle vědoma své zuřivosti a připadá si chycená do pasti, protože uvolnění záchvatu vzteku je u ní spojeno s ponížením. Žena, se kterou jsem pracovala, došla k závěru, že mít jakékoliv sexuální pocity přináší ponižování, protože její otec ji v mládí, pokud šlo o její sexualitu, ponižoval. Výsledkem bylo, že zablokovala své mocné sexuální pocity a pevně je držela uzavřené v pánevní oblasti. Zadržování sexuálních pocitů se začalo obracet v zuřivost. Jelikož měla strach z ponížení, zuřivost neuvolnila a energie natěsnaná v pánvi přivodila chronické infekční onemocnění.

12-1: Typy energetických bloků

“Bla-bla” blok

A. “Bla-bla” blok

Kompaktní blok

B. Kompaktní blok

Síťový krunýř

C. Síťový krunýř

“Síťový krunýř” (obr. 12-1C) je velmi účinný blok, který pomáhá vyhnout se nepříjemným pocitům - zejména strachu - tím, že se rychle přesune, jakmile se ho dotkne určitá životní situace nebo terapie. Například když se terapeut pokouší uvolnit blok cvičeními nebo hloubkovou masáží, blok se jednoduše přesune jinam. Tento typ bloku pravděpodobně neiniciuje konkrétní onemocnění tak často jako ostatní. V životě klienta bude vše vypadat naoko báječně. Bude úspěšný v práci, bude mít dobré manželství a vzorné děti, ale stále bude trpět neurčitým pocitem, že mu něco schází. Hluboké city je schopen snášet pouze velmi krátce, pak se od nich vždy odtáhne. Aby se dostal do hloubky svých citů, pravděpodobně nakonec vyvolá v životě nějakou krizi. Krize může mít jakoukoliv formu - např. náhlé neočekávané onemocnění, nehoda nebo milostná aféra.

“Plátové brnění” (obr.12-2A) všechny druhy pocitů zmrazí a drží je v okolí těla pomocí pole o velkém napětí. To velmi efektivně napomáhá k vybudování dobře strukturovaného života na vnější úrovni.

12-2: Typy energetických bloků

Plátové brnění

A. Plátové brnění

B. Blok energetického vyčerpání

Blok energetického úniku

C. Blok energetického úniku

Tělesná konstituce je dobrá, svaly pevné. Na osobní úrovni však život není příliš naplňující, protože blok velmi efektivně zbavuje všechny pocity účinnosti. Vytváří velké napětí kolem celého těla a může vyústit do různých druhů onemocnění, jako např. žaludeční a dvanáctníkové vředy při přepracování nebo problémy se srdcem. Jelikož tato osoba nevnímá dobře své tělo, ignoruje napětí v dlouhých svalech, které budou pravděpodobně neustále napjaté, což může zapříčinit zánět šlach. Bude možná mít na pohled dokonalý život, ve kterém ovšem bude chybět opravdový lidský kontakt. Také asi bude nakonec vytvářet krize, jak už bylo zmíněno předtím, aby jí pomohly dostat se do kontaktu s vlastní hlubší realitou. To dokáže některým lidem pěkně zprostředkovat třeba infarkt. Například jeden velmi úspěšný obchodník, vlastník několika velkoskladů s velkým obratem, byl tak zaneprázdněn prací, že úplně ztratil kontakt se svou rodinou. Poté, co dostal infarkt, přišly za ním jeho děti a řekly mu: “ Musíš toho nechat, jinak bys umřel. Nauč nás, jak ti s tvou prací můžeme pomoci.” Skutečně to udělal a rodina se opět stmelila.

Blok energetického vyčerpání (obr. 12-2B). V tomto případě se jedná o oslabení toku energie do končetin směrem k jejich distálnímu (vzdálenějšímu) konci. Osoba doslova “odřízne” končetiny tím, že nedovolí, aby energie do nich proudila, což nakonec vyvolá jejich zeslábnutí nebo dokonce jejich nedostatečný vývoj . Tato osoba se pak bude používání končetin vyhýbat, a tak se vyhne také pocitu vlastní slabosti a s ním souvisejícím hlubším pocitům - např. pocitu, že není schopna stát v životě na vlastních nohách, nebo pocitu životní nedostatečnosti a selhání.

Energetický únik (obr. 12-2C) nastává, když energie uniká ven z kloubů namísto toho, aby proudila dál dolů končetinami. Člověk to dělá podvědomě proto, aby zeslabil energetický tok v místě, kde necítí dost síly nebo zkušenosti, aby dokázal reagovat na určité zážitky. Důvod, proč se chceme vyhnout jakékoliv reakci, pramení z dětské zkušenosti, že reakce je vždy buď nesprávná, nebo dokonce nebezpečná - když jste se například jako dítě natahovali po něčem, co jste chtěli mít, možná jste dostali přes ruku. Slabost v končetinách, právě tak jako špatná koordinace, ústí tedy v odmítnutí užívání končetin. Oba dva poslední typy bloků také způsobují, že končetiny jsou studené a snadno zranitelné v těch místech, kde se vyskytují energetické díry. Tyto typy bloků tedy přinášejí problémy s klouby.

To, jaký druh bloků se u člověka vyvine, záleží na mnoha věcech včetně jeho povahy a ovzduší, které ho obklopovalo v dětství. Všichni používáme kombinaci těchto bloků. Které jsou vaše oblíbené?

ENERGETICKÉ OBRANNÉ SYSTÉMY

Všichni vytváříme bloky, protože se nám svět zdá nebezpečný. Vytváříme je podle určitých vzorů a ovlivňují náš energetický systém.

Naše energetické obranné systémy jsou vytvořeny tak, aby dokázaly odrazit útok - buď aktivně, nebo pasivně - proti nějaké vnější síle. Jsou modelovány tak, aby buď předvedly naši sílu a odstrašily tak agresora, nebo aby nám získaly pozornost, a to nepřímo, aniž bychom přiznali, o co nám vlastně jde.

Příklady obranných systémů, které jsem objevila, jsou znázorněny na obrázku 12-3. Tyto obranné systémy začínají fungovat tehdy, když se jednotlivec cítí ohrožen. Při té formě obrany, kterou nazývám “dikobraz”, se aura jakoby naježí, takže dotyk s ní způsobuje bolest. Má obvykle bělavo-šedou barvu a je pichlavá. Častokrát když jsem položila ruce na někoho, kdo si to nepřál, cítila jsem, jak se mi ostny zapichují do rukou. Lidé odpovídají na tento druh obrany ponejvíce tím, že se vzdálí.

ENERGETICKÉ OBRANNÉ SYSTÉMY
Dikobraz
Ústup 
- obrana
stažením se
Duchem nepřítomen
Verbální 
odmítnutí
Orální
sání
Hák
Mentální sevření
 
ENERGETICKÉ OBRANNÉ SYSTÉMY
Chapadla
Tichý zřejmě
zadumaný
Verbální
šípy
Kombinace
Hysterie
Ovládání 
hranic
Předvedení
moci - vůle

Při “ústupové” formě obrany (obrana stažením se) část vědomí a aury, která je ohrožena, opustí tělo ve formě obláčků světle modré energie. Oči dotyčné osoby mají v tu chvíli zasněný pohled, ačkoliv předstírá, že vám soustředěně naslouchá. Totéž platí o tom, kdo je takzvaně “duchem nepřítomen”. Tato konfigurace se vyznačuje delším trváním než “ústup”, který trvá jen několik sekund či minut, nanejvýš několik hodin. Když je však někdo duchem nepřítomen, trvá to obvykle delší dobu, někdy dny, jindy celé měsíce. Viděla jsem i případy, kdy lidé byli částečně mimo svá těla v důsledku nějakého traumatu nebo chirurgického zákroku ve velmi raném věku po celá léta. Jedné mladé ženě operovali asi ve dvou letech srdce. Bylo jí jednadvacet, když jsme začaly spolupracovat. Potřebovala pomoc, aby se její energetická těla pevněji spojila s fyzickým tělem. Byla totiž se svými vyššími těly v kontaktu jen částečně: vznášela se nad ní, za ní a okolo ní. Toto jejich odpojení vyústilo v izolaci od vlastních pocitů, kterou klientka trpěla.

Verbální čili slovní odmítnutí je spojeno s velkým množstvím energie v hlavě - obvykle je žluté barvy a s těžkým blokem v krku. Energie ve spodní polovině pole, která je bledá a utlumená, je vyčerpaná, protože verbální výměna udržuje proudění energie v hlavě.

Orální sání má úzký vztah k verbálnímu odmítnutí. Osoba na obrázku dokáže velmi účinně vysávat energii z ostatních lidí, aby naplnila své vlastní pole, jelikož není obvykle schopna přijímat energii z prostředí, které ji obklopuje. Jinými slovy: ve schopnosti čerpat orgonickou energii z atmosféry, která osobu obklopuje, je nějaká závada, která ji nutí brát si energii od ostatních. Tato forma sání se dá vycítit ze žvanění, které nudí a vyčerpává, nebo z “vysavačových” očí některých lidí. Tito lidé rádi vyhledávají společnost. Tam najdou ty, kteří se naopak potřebují zbavit přebytku energie (masochistické typy), a jsou pro ně partnery, se kterými si navzájem docela dobře vyhovují (viz kapitola 13).

“Háky” jsem pozorovala u některých lidí s psychopatickou charakterovou strukturou, když museli čelit řekněme skupině lidí. Takový člověk je velmi vystrašený a vytvoří si na vrcholku hlavy hák, který hodí, když jde do tuhého, na kohokoliv, kdo se mu jeví jako útočník, což je obvykle spojeno s nějakým verbálním prohlášením. Jestliže se tento typ osobnosti naopak chce utkat s někým, pokusí se ho zachytit pomocí mentální energie za hlavu. Smyslem toho je udržet druhého uvnitř vlastního energetického pole až do chvíle, kdy je jasné, že “bude po mém a stane se, co si přeji”. Tento typ obrany či útoku působí na adresáta velmi výhružně, protože podle všeho zdání osoba postupuje logicky ve velmi racionálních krocích, které vedou k “správnému" závěru, a zpráva “mezi řádky” jasně říká, že pro příjemce je lepší, aby souhlasil. Tento druh výměny je obvykle doprovázen základním předpokladem, že ten druhý je “zlý” a nemá pravdu, kdežto já jsem “dobrý” a pravdu mám.

“Chapadla” jsou slizká, kluzká a těžká. Natáhnou se k vašemu solárnímu plexu a usilují o ukořistění, vytažení a pohlcení vaší energetické esence. Tato osoba je plná vlastní esence, ale neví, jak s ní naložit, protože cítí, že kdyby se energie dala do pohybu, mohlo by to pro něj znamenat pokoření. Potácí se v zoufalství a ztrácí nakonec se svou vlastní energetickou podstatou kontakt. Na čas může přijmout tichý, zadumaný postoj. Na energetické úrovni je ovšem jeho tiché přemýšlení velmi “hlasité”. Stojí stranou v místnosti plné lidí, kteří se aktivně baví. Za chvíli je už obklopen těmi, kdo se mu snaží pomoci, a on (podvědomě) velmi mile a šikovně odmítá každou nabízenou pomoc či radu, vysvětlujíc, proč to nejde, a požaduje další návrhy, protože si myslí, že potřebuje něco dostat zvenčí, - ale to, co potřebuje, je ve skutečnosti naopak dávat.

Může potom vyzkoušet “slovní (verbální) šípy”, aby někoho vyprovokovala k agresi. Tyto šípy nezraňují pouze slovně, ale i energeticky. Proletí vzduchem a zasáhnou adresáta velmi přesně a účinně. Střelec podvědomě doufá, že způsobí tak silnou bolest, aby vyvolala agresi, což mu dá záminku k výbuchu vzteku, aniž by to pro něj bylo pokořující. Tímto způsobem se snaží ponižovat ostatní a zároveň se vyhnout jakýmkoliv pocitům ve spodní polovině těla.

Osoba, která používá “hysterickou obranu”, ráda odpoví na “šípy” výbuchem - zaútočí tím způsobem, že vrhne do protivníkova pole klikaté blesky a exploze barev se zběsilostí, která děsí a odstrašuje vpádem násilí a chaosu. Účelem je vytáhnout energii z protivníkova prostoru a přivlastnit si ji.

Osoba, která používá obranu “ovládáním hranic”, se stáhne ze situace a přitom zpevňuje a zesiluje své hranice, aby zůstala nedotčená. Dává tak najevo svou svrchovanost a prostě vyjádří svou převahu předvedením pevně uspořádané dobře kontrolované síly a vůle, která vane a vyzařuje z jeho aury, takže není pochyb, kdo je zde pánem a komu se nemáme do ničeho plést.

CVIČENÍ K URČENÍ VAŠEHO HLAVNÍHO ZPŮSOBU OBRANY

Vyzkoušejte si každý z těchto obranných systémů; které z nich používáte vy? Zkuste to se skupinou lidí. Každý chodí kolem dokola místnosti a zkouší si jednotlivé obranné systémy. Který z nich je vám dobře známý? Které používáte a při jaké příležitosti? Pravděpodobně používáme mnohem víc obranných systémů. Nepochybně dokážete nalézt další - které třeba užíváte vy sami nebo které užívají vaši přátelé. Důležité je uvědomit si, že je užíváme všichni a všichni - ať vědomě, či nevědomě - s těmito způsoby vzájemného působení souhlasíme. Nikdo nás nenutí vstupovat do těchto interakcí, jsou dobrovolné. Občas na určité úrovni našich osobností z nich dokonce máme radost. Nemusíme se obávat, když se s nimi setkáme - vždy máme možnost odpovědět spíše tolerancí než obranou.

Co si musíme uvědomit, je vždy důvod, proč se někdo brání - aby ochránil některou zranitelnou část sebe, část, kterou si přeje držet pod kontrolou a schovat buď před ostatními, nebo sám před sebou, nebo obojí. Většina těchto systémů vzniká v dětství. Jak jsme viděli v kapitole 8, vývoj dětské aury - stejně jako vývoj těla - není plně ukončen. Aura také prochází určitými stadii vývoje, a teprve v průběhu růstu se charakterové modely (vzorce), které představují jak naši sílu, tak i zranitelnost, stávají zřetelnějšími.

Použitá literatura: Barbara Ann Brennan, Ruce světla, Pragma, Praha 1998

Přihlášení

Resumé:
Ačkoli jsem veškeré informace vkládala na stránky s největší pečlivostí a snahou pomoci, nesmí býti chápány jako podklad pro domácí léčbu, nahrazující léčbu lékařem.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one